Skip to content

Almindelig dansk

navneord
grundled
genstandsled
ejefald
ental
flertal
udsagnsord
bestemt kendeord
ubestemt kendeord
regelmæssig
uregelmæssig
hjælpeudsagnsord
navnemåde
nutid
datid
før nutid
før datid
kort tillægsmåde
lang tillægsmåde
-ing form
fremtid
bydemåde
aktiv form (handle)
passiv form (lide)
bekræftende
nægtende
spørgende
tillægsord
gradbøjning
grundform
højere grad
højeste grad
biord
stedord
personligt stedord
ejestedord
påpegende stedord
spørgende stedord
tilbagevisende stedord
henførende stedord
ubestemt stedord
forholdsord
talord
mængdetal
ordenstal
selvlyd
medlyd
stemt lyd
ustemt lyd

Dansk, latinsk afstamning

substantiv
subjekt
objekt
genitiv
singularis
pluralis
verbum
bestemt artikel
ubestemt artikelinfinitiv
præsens
imperfektum, præteritum
perfektum
pluskvamperfektum
perfektum participium
præsens participium
gerundium
futurum
imperativ
aktiv
passiv
affirmativ
negativ
interrogativ
adjektiv
komparation
positiv
komparativ
superlativ
adverbium
pronomen
personligt pronomen
possessivt pronomen
demonstrativt pronomen
interrogativt pronomen
refleksivt pronomen
relativt pronomen
indefinit pronomen
præposition
numeralia
kardinaltal
ordinaltal
vokal
konsonant

Engelsk udtryk

noun, substantive
subject
object
genitive
singular
plural
verb
definite article
indefinite article
regular
irregular
auxiliary verb
infinitive
present tense
past tense
present perfect tense
past perfect tense
past participle
present participle
gerund
future tense
imperative
active voice
passive voice
affirmative form
negative form
interrogative form
adjective
comparison
positive
comparative
superlative
adverb
pronoun
personal pronoun
possessive pronoun demonstrative pronoun
interrogative pronoun
reflexive pronoun relative

pronoun indefinite pronoun
preposition
numeral
cardinals
ordinals
vowel
consonant
voiced


Back To Top