Skip to content

Mots fléchés - krydsord på fransk

Kryds og tværs på fransk. Ved at løse krydsord på fransk lærer du nye fransk ord, og forbedrer dit ordforråd og dine franskkundskaber.

Klik på det felt, du vil skrive i. Du kan skifte mellem vandret og lodret indskrivning ved at klikke to gange på det felt, du befinder dig på eller ved at trykke på mellemrumstasten. Bevæg dig rundt i opgaven ved hjælp af din mus eller brug piletasterne og slet et bogstav med “Delete” eller “Backspace”.

Når du er færdig med kryds og tværs opgaven på fransk, kan du klikke på knappen “Vérifier la solucion” for at se, om du har løst krydsordet korrekt.

Kryds og tværs opgaverne på fransk leveres af Mots fléchésBack To Top