skip to Main Content

Løs følgende regnestykker:

2 2 2 = 10
3 3 3 = 10
4 4 4 = 10
5 5 5 = 10
6 6 6 = 10
7 7 7 = 10
8 8 8 = 10
9 9 9 = 10

Det er tilladt at bruge følgende regneoperatorer:
+, -, *, /, parantes, kvadratrod, potens og fakultet.
Fakultet skrives f.eks. 5! (= 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120).

Husk, at faktorernes orden er ligegyldig, parenteser udregnes først samt at + og – er de store skilletegn!

Regnestykkerne kan f.eks. løses således:
22+ 22+ 2 = 10
32+ 3 / 3 = 10
4 + 4 + KVR(4) = 10
52/ 5 + 5 = 10
(6!/(6^2+6^2) = 10
7 7 7 = 10 (ingen kendt løsning)
8 8 8 = 10 (ingen kendt løsning)
9 +(9 / 9)= 10

KVR = kvadratrod
! = fakultet. F.eks. 6! = 720 (6*5*4*3*2*1)
^ = potens. F.eks. 6^2 = 36 (6*6)
KVR = kvadratrod
Bemærk, at der til flere af opgaverne kan være flere løsninger.


Back To Top