skip to Main Content

Løs følgende regnestykker:

2 2 2 = 10
3 3 3 = 10
4 4 4 = 10
5 5 5 = 10
6 6 6 = 10
7 7 7 = 10
8 8 8 = 10
9 9 9 = 10

Det er tilladt at bruge følgende regneoperatorer:
+, -, *, /, parantes, kvadratrod, potens og fakultet.
Fakultet skrives f.eks. 5! (= 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120).

Husk, at faktorernes orden er ligegyldig, parenteser udregnes først samt at + og – er de store skilletegn!

Back To Top