Skip to content

Læringsvideo om den danske fysiker, astronom og videnskabsmand Hans Christian Ørsted, der var en flittig og begavet forsker. I hans forsøg på at skabe en stor sammenhængende teori, der kunne forklare kemi og fysik, opdagede han sammenhængen mellem elektrisk strøm og magnetisme, elektromagnetismen.


Back To Top