Skip to content

Filmen beskriver fremtidens elsystem hvor produktion, transport og forbrug af el kobles intelligent sammen.

I 2050 skal Danmark efter planen være uafhængige af fossile brændsler. Indfasningen af vindenergi og en forventet øgning af elforbruget til elbiler og varmepumper er på lang sigt en udfordring for el-nettet. Løsningen er et Smart Grid, hvor produktion, transport og forbrug af el kobles intelligent sammen.

Smart Grid Danmark-filmen henvender sig ikke blot til branchen, studerende og den energiinteresserede dansker. Men i høj grad også til resten af verden, som interesseret følger med i, hvad vi gør i Danmark.

Fremtidens energisystem er intelligent – vi kalder det Smart Energy Systems. Denne film fortæller historien.


Back To Top