skip to Main Content

Rensning af spildevand er i dag en helt nødvendig opgave. Men hvad foregår der egentlig nede i de grågrumsede bassiner på et rensningsanlæg? Se animationen, der beskriver de forskellige biologiske og kemiske processer.


Back To Top