Skip to content

Sådan læser du romertallene

Romertallene tager udgangspunkt i følgende syv basistal:
I = 1     V = 5      X = 10     L = 50     C = 100     D = 500     M = 1000

Et tegn, som står foran et større tegn, trækkes fra dette (gælder kun for I, X og C), og der må kun stå ét mindre tal foran et større:
IV = 4    XL = 40    XC = 90   CM = 900

Et tegn, som står efter et tegn med samme eller med større værdi, lægges til dette:
III = 3    XV = 15    XVI = 16    LXI = 61    CL = 150    MDC = 1600

Et tegn, som står mellem to tegn af større værdi, trækkes fra det andet og resten lægges til det første:
XIV = 14    LIX = 59    MCD = 1400    MCMXCVIII = 1998

Romertallene sammensættes således 1000’ere + 100’ere + 10’ere + 1’ere. Det største tal, der kan skrives efter denne regel er 3999, da et tegn maksimalt kan gentages op til tre gange efter hinanden (der er dog set, at tallene “I” og “X” er gentaget fire gange). “V”, “L” og “D” gentages aldrig.

Større tal fås ved at sætte en streg over romertallet, hvilket betyder, at tallet ganges med 1000.

Eksempler på romertal

1 = I     2 = II    3 = III   4 = IV     5 = V    6 = VI   7 = VII

8 = VIII   9 = IX    10 = X    11 = XI     12 = XII  13 = XIII  14 = XIV

15 = XV    16 = XVI   17 = XVII  18 = XVIII   19 = XIX  20 = XX   21 = XXI

29 = XXIX   30 = XXX   31 = XXXI  39 = XXXIX   40 = XL   50 = L   51 = LI

59 = LIX   60 = LX    61 = LXI   68 = LXVIII   69 = LXIX  70 = LXX  71 = LXXI

74 = LXXIV  75 = LXXV   77 = LXXVII 78 = LXXVIII  79 = LXXIX 80 = LXXX  81 = LXXXI 

88 = LXXXVIII 89 = LXXXIX  90 = XC   91 = XCI    99 = XCIX  100 = C   101 = CI

109 = CIX   114 = CXIV  149 = CXLIX 399 = CCCXCIX  400 = CD  444 = CDXLIV 

445 = CDXLV  449 = CDXLIX 450 = CDL  899 = DCCCXCIX 900 = CM  989 = CMLXXXIX

990 = CMXC  999 = CMXCIX 1.000 = M  1010 = MX    1.050 = ML 2020 = MMXX

Decimal - romertal, konverterer korrekt op til 3999 / MMMCMXCIX

Decimaltal:


Romertal:

Back To Top