skip to Main Content

Løs følgende regnestykker. Alle tal skal bruges. Man må gerne sætte tallene sammen:

4 4 4 4 = 1
4 4 4 4 = 2
4 4 4 4 = 3
4 4 4 4 = 4
4 4 4 4 = 5
4 4 4 4 = 6
4 4 4 4 = 7
4 4 4 4 = 8
4 4 4 4 = 9
4 4 4 4 = 10
4 4 4 4 = 12

Det er tilladt at bruge følgende regneoperatorer:
+, -, *, / og parantes.

Husk, at faktorernes orden er ligegyldig, parenteser udregnes først samt at + og – er de store skilletegn!

Bemærk, at der kan være flere løsninger til hver opgave!

Regnestykkerne kan f.eks. løses således:
(4 / 4)*(4 / 4) = 1
(4 + 4)/(-4)+4 = 2
(4 + 4 + 4)/ 4 = 3
(4 – 4)* 4 + 4 = 4
(4 * 4 + 4)/ 4 = 5
(4 + 4)/ 4 + 4 = 6
4 + 4 – 4 / 4 = 7
4 + 4 + 4 – 4 = 8
4 + 4 + 4 / 4 = 9
(44 – 4) / 4 = 10
(44 + 4) / 4 = 12


Back To Top