skip to Main Content

Løs følgende regnestykker. Alle tal skal bruges. Man må gerne sætte tallene sammen:

4 4 4 4 = 1
4 4 4 4 = 2
4 4 4 4 = 3
4 4 4 4 = 4
4 4 4 4 = 5
4 4 4 4 = 6
4 4 4 4 = 7
4 4 4 4 = 8
4 4 4 4 = 9
4 4 4 4 = 10
4 4 4 4 = 12

Det er tilladt at bruge følgende regneoperatorer:
+, -, *, / og parantes.

Husk, at faktorernes orden er ligegyldig, parenteser udregnes først samt at + og – er de store skilletegn!

Bemærk, at der kan være flere løsninger til hver opgave!

Back To Top