skip to Main Content

Løs følgende regnestykker:

1 1 1 1 = 10
2 2 2 2 = 10
3 3 3 3 = 10
4 4 4 4 = 10
5 5 5 5 = 10
6 6 6 6 = 10
7 7 7 7 = 10
8 8 8 8 = 10
9 9 9 9 = 10

Det er tilladt at bruge følgende regneoperatorer:
+, -, *, /, parantes, kvadratdrod, potens og fakultet.
Fakultet skrives f.eks. 5! (= 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120).

Husk, at faktorernes orden er ligegyldig, parenteser udregnes først samt at + og – er de store skilletegn!

Bemærk, at der kan være flere løsninger til hver opgave!

Regnestykkerne kan f.eks. løses således:
(1 + 1 + 1)^2 + 1 = 10
2 * 2 * 2 + 2 = 10
3 * 3 + 3 / 3 = 10
4!-(4 * 4)+ KVR 4 = 10
5 + 5 + 5 – 5 = 10
6!/ 6 *(6 + 6) = 10
7^° 7^° 7^° + 7 = 10
(8 + 8)/ 8 + 8 = 10
KVR 9 * KVR 9 + 9 / 9 = 10

! = fakultet
^ = potens
KVR = kvadratrod
Bemærk, at der til flere af opgaverne kan være flere løsninger.


Back To Top