skip to Main Content

I en bygning er der ethundrede kontorer. På hver dør står der, hvilket nummer kontoret har. Kontorerne har numre fra 1-100.

Hvor mange gange forefindes tallet 9 i bygningen?

Tallet 9 finder man 20 gange i bygningen.

Kun et lokale har nr. 9. Cifferet 9 findes på ni andre lokaler som sidste tal. På ti lokaler findes det som første ciffer (90-99). 99 tælles to gange, da man bliver spurgt hvor mange gange tallet 9 findes i kontorbygningen, ikke hvor mange gange 9 indgår i tallet! Det giver 20 (1+9+10) 9-taller.


Back To Top