skip to Main Content

Hvordan får du resultatet 6 ved at bruge tallene 5, 3, 3 og 3?
(hvert tal må kun bruges én gang)

Det er tilladt at bruge følgende regneoperatorer:
+, -, *, /, parantes og kvadratrod.

Husk, at faktorernes orden er ligegyldig, parenteser udregnes først samt at + og – er de store skilletegn!

Regnestykket kan f.eks. løses således:

 5×3 – 3×3 = 15 – 9 = 6


Back To Top