skip to Main Content

To helt identiske beholdere fulde af vand tømmes samtidig. Den ene beholder har et aftapningshul med en diameter på 2 cm, og den anden har to aftapningshuller, hver med en diameter på 1 cm.

Hvilken af beholderne tømmes først for vand, eller tømmes de lige hurtigt?

Back To Top