skip to Main Content

To helt identiske beholdere fulde af vand tømmes samtidig. Den ene beholder har et aftapningshul med en diameter på 2 cm, og den anden har to aftapningshuller, hver med en diameter på 1 cm.

Hvilken af beholderne tømmes først for vand, eller tømmes de lige hurtigt?

Den med det store aftapningshul tømmes hurtigst.

Et hul med en diameter på 1 cm. har et areal på pi*0,52= 0,785 cm2. To af de huller giver et samlet areal på 1,571 cm2, mens et hul med diameter på 2 cm. har et areal på 3,142 cm2.

(Formel: Arealet af et hul er pi*r2)
Dvs, at et hul med dobbelt diamenter giver
4-dobbelt kapacitet!


Back To Top