skip to Main Content

illusioner og synsbedrag

Er de to cirkler i midten lige store?

illusioner og synsbedrag

Hvilken af de tre soldater er mindst?

illusioner og synsbedrag

Er de to gule streger lige lange?

illusioner og synsbedrag

Hvilken af de to lodrette linjer er længst?

illusioner og synsbedrag

Er de to linjer lige lange?

illusioner og synsbedrag

Hvilken mand er størst ?

illusioner og synsbedrag

Er de to lodrette linjer lige lange?

illusioner og synsbedrag

Er de to sorter firkanter lige store?


Back To Top