Skip to content

Hedeindeks eller varmeindeks - hvordan påvirker høj temperatur og høj fugtighed din krop?

Hedeindekset er et udtryk for hvordan temperaturen føles afhængig af luftfugtigheden. Ved høj varme og luftfugtighed kan man få hedeslag, da huden har sværere ved at slippe af med vanddamp og dermed ikke kan nedkøle kroppen.

Hedeindekset eller varmeindekset gælder kun ved svag vind og er et udtryk for hvordan temperaturen føles afhængig af luftfugtigheden. Ved højere luftfugtighed har huden sværere ved at slippe af med vanddamp, så det føles relativt varmere. Er temperaturen samtidig høj, overføres der varme fra luften til huden.

Allerede ved et varmeindeks på 32 grader skal man passe på, og ved et varmeindeks over 54 grader er der meget stor risiko for at få hedeslag.

Tallene i tabellen er tilnærmede værdier for hvordan kroppen oplever temperaturen ved forskellige luftfugtigheder.
Er der f.eks. 34°C og en luftfugtighed på 80%RH, vil man føle det som om temperaturen er 51°C

Hedeindeks eller varmeindeks - man kan få hedeslag ved stærk varme og høj luftfugtighed

Back To Top