skip to Main Content

Thomas Skov har sat sig for at lære alle sprog i hele verden. Derfor er han blevet rådet til at starte med sit eget, dansk. I denne første video følger vi Thomas, der skal lære om de enkelte ordklasser — fra substantiver (navneord) over verber (udsagnsord) til adverbier (biord), adverbialer (biled) og præpositioner (forholdsord).


Back To Top