Skip to content

Hvorfor hedder det Blå Mandag?

Den kristne version af betydningen går på, at det er forbundet til middelalderen, hvor den katolske kirke brugte et blåt klæde på alteret til fastelavnsmandag, som var en markering af fasten, og dette var i betydningen af blå mandag, at der bliver markeret noget nyt, som en konfirmation jo er. Derfor føres det blå videre i beklædningen, for den konfirmerede skal iklædes noget nyt og fint på den nye første dag efter at have gået fra barne- til voksenlivet.

Den mere sandsynlige version til hvorfor det hedder blå mandag, er at i Tyskland var der i gamle dage en praksis med, at farversvende kunne tage en mandag fri, når de brugte søndagen til at farve arbejdstøjet blåt og vaske det, hvilket indebar, at hele mandag gik med at tørre tøjet.

Der findes en tredje forklaring på navnet, nemlig igen fra det tyske og her fra det tyske blau sein, som på tysk betyder at være fuld.
Hvad end der lagde grund for navnet, så er blå mandag en festlig og sjov dag for de unge, som er en af de gode traditioner, der nok altid bliver holdt i hævd mange generation endnu, så mange flere forældre skal lære de gode råd til konfirmanden på blå mandag, så dagen bliver en sjov dag.

Når du som konfirmand fejrer Blå Mandag med mange penge på lommen, og måske lidt for meget alkohol i blodet, er du et let offer for røveri. Nogle konfirmander har oplevet at blive frastjålet alle deres gavepenge eller dyrt mærketøj.

Hvis du bruger din sunde fornuft kan de ubehagelige situationer mange gange undgås, og her giver vi dig nogle enkle råd, så du kan få en dejlig Blå Mandag at huske tilbage på.

Gode råd til konfirmanden

 • Tag ikke flere penge med end nødvendigt. Opbevar dem et sikkert sted, evt. i et mavebælte under tøjet. Lad være med at vifte med alle dine penge, når du betaler.
 • Sørg for at følges med dine venner – hele tiden! Pas på hinanden. Gå ikke alene med nogen du ikke kender. Vær flere sammen.
 • Vær varsom med alkohol, og sørg for at spise, hvis du drikker. Alkohol kan nemt vælte dig omkuld – især på en tom mave!
 • Lad dig ikke provokere af grupper eller personer på din tur i byen. Nogen har oplevet at blive provokeret af en mindre person, og hvis man svarer igen, er man pludselig omringet af en hel gruppe “bodybuildere”, som vil “hjælpe” deres kammerat. Bak ud og forlad stedet, uden at lade dig hidse op.
 • Tag ikke imod “gode tilbud” fra folk du ikke kender. Hæleri er lige så ulovligt som tyveri.
 • Tal med dine forældre om, hvad I har tænkt jer at lave. Aftal evt. at ringe hjem på et bestemt tidspunkt. Undersøg og aftal hvornår og hvordan du/I kommer hjem.
 • Og ha’ så en rigtig god dag

Gode råd til forældrene - før dit barn holder Blå Mandag

 • Tal med dit barn om hvad hun/han vil lave Blå Mandag. Spørg om hvorhenne og med hvem.
 • Tal om hvor mange penge det er nødvendigt at tage med.
 • Bed dit barn om hele tiden at følges med venner, som både du og hun/han er trygge ved.
 • Lav aftale om hvordan dit barn kommer hjem. Organiser evt. en kørselsordning med nogle andre forældre.
 • Sørg for at dit barn kan komme i kontakt med dig i løbet af dagen/aftenen.
 • Tal om virkningen og farerne ved at drikke. De fleste ulykker og voldsforbrydelser hænger sammen med alkohol eller stoffer. Sørg for at dit barn har spist før hun/han tager hjemme fra.
 • Opret evt. et “forældrekorps”, som skiftes til at være et bestemt sted i byen, fx på en café. Her kan de unge få hjælp eller bare en snak på deres bytur.

Blå Mandag arrangementer for dig, som vil tage initiativ til en anderledes Blå Mandag

 • Blå Mandag kan bruges til meget andet end diskoteksbesøg. Flere kommuner har haft succes med at arrangere alternative tilbud til konfirmanderne, og på den måde være med til at begrænse alkoholforbrug og kriminalitet blandt de helt unge.
 • Om man vælger bowling, røgdykning, samba, crosskørsel, sminkeværksted eller noget helt andet er af mindre betydning. Formålet er at lave nogle arrangementer, som kan trække de unge væk fra byens natteliv og give dem en god oplevelse på dagen.
 • Det er en god ide at være flere sammen om arrangementet.
 • Forhør jer hos kommunen, om der findes nogle tilbud/faciliteter, som kan bruges på dagen.
 • Spørg lokale foreninger eller klubber om de vil stille lokaler eller faciliteter til rådighed.
 • Private aktivitetstilbud (fx rundflyvning, bowling, go-cart) vil måske give særlig rabat til de unge Blå Mandag.

Blå Mandag fest, gode råd, hvis der skal holdes en fest for de unge

 • En god fest kræver en god planlægning, især hvis den skal afvikles i gode og trygge rammer. Følgende råd er ment som en hjælp til voksne, der vil arrangere en fest for de unge.

Planlægning før festen

 • Inddrag de unge i planlægningen. Sørg for at de unge føler, at det er deres fest og dermed også deres ansvar, at det bliver en god fest.
 • Gør det klart hvem festen er for. Er festen kun for en særlig gruppe (klassen, klubben el.lign) eller også for andre gæster?
 • Tænk på bemanding til festen. Hvilken slags opsyn skal der være (medarbejdere, forældre, professionelle dørmænd), og hvor mange er der brug for? Fordel ansvaret mellem medarbejderne og evt. andet opsyn, så alle har klare ansvarsområder.
 • Opstil regler for acceptabel adfærd til festen. Medarbejderne og andet opsyn skal kunne stå inde for reglerne. Sørg for, at der er klare regler angående bortvisning.
 • Lav en klar alkoholpolitik, som de unge og evt. deres forældre informeres om. Aftal, hvordan reglerne skal håndteres, så det virker konfliktløsende og ikke konfliktskabende. Man kan fx lave aftaler om, hvordan man afviser unge, der er for fulde, eller hvem og hvor mange der skal være med til at løse konflikter.
 • Aktiviteter før og under festen giver en god stemning. Inddrag de unge. Pynt op til festen, måske i forhold til et tema. Arranger evt. konkurrencer og underholdende indslag.
 • Informer naboer og forældre om tidspunkt og sted.
 • Informer og inddrag evt. andre klubber og foreninger.
 • Er der behov for at informere det lokale politi?

Selve festen

 • Byd altid velkommen ved døren. Det giver et godt og nødvendigt overblik over festdeltagernes antal og tilstand.
 • Kommer der uventede og uønskede gæster, så lad dem ikke komme ind. Hellere ballade ude end inde.
 • Sørg for at der er “plads” til alle. Behold styringen, så ingen “overtager” festen og ingen føler sig udelukket.
 • Hvis en konflikt opstår, sørg da for at være mindst to voksne, der går ind i en konfliktløsning. Støt hinanden.

Efter festen

 • Lav en opsamling eller evaluering af festen. Hvad gik godt, og hvad gik knap så godt. Undersøg hvorfor.
 • Skriv erfaringerne ned, så de kan bruges til næste fest.
 • Inddrag altid de unge i evalueringen!
Blå mandag - en festdag

Back To Top