skip to Main Content

Hvilket nummer mangler i talrækken?

3   5   9   15   23   33   ?   59

Svaret er 45.
forskellen mellem to på hinanden følgende tal øges med to fra tidligere forskel

Den komplette talrække er:  3  5  9  15  23  33  45  59.


Back To Top