skip to Main Content

En dame kommer ind til en guldsmed med 4 gange 3 guldringe. (De sidder sammen i hold af 3 som vist på tegningen herunder). Damen vil gerne ha’ samlet guldringene til en ankelkæde. Guldsmeden fortæller, at det koster 10 kroner at åbne et led og 20 kroner at sætte to led sammen.

Guldkæderne

Hvordan kan damen billigst få lavet en sammenhængende ankelkæde, og hvor meget vil det komme til at koste hende?

3 åbninger og 3 lukninger: = 3*10 + 3*20 = 90 kr.

Det kan gøres på flere måder. Tag for eksempel 1 led af den første kæde, og forbind de næste to kæder med dette led. Tag derpå led nr. to fra 1. kæde og sæt den fjerde kæde sammen med de to andre. Brug nu det sidste led fra den første kæde til at lukke kæden. Husk, at dette sidste led skal åbnes, før det kan lukkes om de andre led.


Back To Top