skip to Main Content

Løs følgende regnestykker:

2 2 2 2 2 = 12
3 3 3 3 3 = 12
4 4 4 4 4 = 12
5 5 5 5 5 = 12
6 6 6 6 6 = 12
7 7 7 7 7 = 12
8 8 8 8 8 = 12
9 9 9 9 9 = 12

Det er tilladt at bruge følgende regneoperatorer:
+, -, *, / og parantes.

Husk, at faktorernes orden er ligegyldig, parenteser udregnes først samt at + og – er de store skilletegn!

Bemærk, at der kan være flere løsninger til hver opgave!

Regnestykkerne kan f.eks. løses således:
2 * 2 * 2 + 2 + 2 = 12
3 + 3 – 3 + 3 * 3 = 12
4 + 4 + 4 + 4 – 4 = 12
(5 + 5) / 5 + 5 + 5 = 12
(6 – 6) * 6 + 6 + 6 = 12
7 + 7 – (7 + 7) / 7 = 12
8 * 8 / (8 + 8) + 8 = 12
(9 + 9 + 9) / 9 * 9 = 12


Back To Top