skip to Main Content

Løs følgende regnestykker:

2 2 2 2 2 = 12
3 3 3 3 3 = 12
4 4 4 4 4 = 12
5 5 5 5 5 = 12
6 6 6 6 6 = 12
7 7 7 7 7 = 12
8 8 8 8 8 = 12
9 9 9 9 9 = 12

Det er tilladt at bruge følgende regneoperatorer:
+, -, *, / og parantes.

Husk, at faktorernes orden er ligegyldig, parenteser udregnes først samt at + og – er de store skilletegn!

Bemærk, at der kan være flere løsninger til hver opgave!

Back To Top