Skip to content

Dejlig er jorden

B.S. Ingemann udgav, efter opfordring fra sin gode ven J.F.Fenger, salmen under navnet “Pilgrimssang” i Dansk Kirketidende den 8. september 1850, men vi kender den bedst som “Dejlig er jorden”, der er første linje i salmen. Melodien tager udgangspunkt i en tysk folkemelodi, der blev nedtegnet i Münster i 1677.

Dejlig er jorden

Komponist: Schlesisk melodi
Tekst: B.S. Ingemann, 1850

Dejlig er jorden,
prægtig er Guds himmel,
skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de fagre
riger på jorden
gå vi til paradis med sang!

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

Englene sang den
først for markens hyrder,
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er i dag en frelser fød!

Dejlig er jorden – syng selv med på melodien

Dejlig er jorden, tekst og melodi

Back To Top