Skip to content

Historien bag Santa Lucia

Der er flere legender om Lucia, og en af dem siger, at Lucia var en smuk og rig, ung adelsdame, der levede på Sicilien omkring år 300. Hendes mor var ramt af en alvorlig og uhelbredelig sygdom, men så hørte Lucia en dag, at der skete mirakler ved den hellige Agates grav, og hun sagde derfor til sin mor: “Hvis du går med derhen, vil du blive rask.”
Santa Lucia, Lucia optog og Lucia sangenMoren fulgte med og da de kom hen til graven, knælede de ned og bad. Men så skete der det, at Lucia faldt i søvn ved graven, og i drømme så hun den hellige Agate og hørte hende sige: “Søster Lucia, hvorfor beder du mig om noget, som du selv kan gøre? Med din tro har du jo allerede gjort din mor rask.”
Da Lucia vågnede, sagde hun: “Mor, du er rask, og jeg beder dig om, at du vil give al den rigdom, som jeg skal arve, til de fattige.”

Moren mente, at det vel kunne vente, til hun var død, men da Lucia gentog sin bøn, lovede hun det. Og fra nu af gav de hver dag store beløb til de fattige.
Det varede ikke længe, før Lucias mand opdagede dette. Ved at spørge Lucia ud, fik han nu alt at vide om mirakler og om Lucias tro. Han blev meget vred og fik hende slæbt for den romerske domstol. Man prøvede at få hende til at ofre til de gamle romerske guder, men det ville Lucia ikke. Hun havde ofret alt, hvad hun ejede, til Gud. Nu havde hun kun sig selv at ofre, og hun ville aldrig gøre andet, end hvad Gud forlangte af hende.

De ville nu slæbe hende til den øverste dommer. Men ingen kunne rokke hende. Så bandt man hende på hænder og fødder og sendte bud efter 1000 mand, men de kunne heller ikke flytte hende. Heller ikke 1000 par okser.
“Hvad kan det være for en tryllekraft, der forhindrer 1000 mand i at føre en pige bort,” udbrød dommeren.
“Det er ikke en tryllekraft,” sagde Lucia, “det er Kristi kraft.”
Så stødte dommeren sit sværd i Lucia, og hun døde. Lucuas dødsdag den 13. december er også hendes helgendag. Lucia blev begravet i Syrakus i år 304, men i 1038 blev hendes jordiske rester ført til Konstatinobel for igen at blive stjålet og de findes nu i San Gerenia kirken i Venedig.

Hvorfor laver vi Luciaoptog?

Det skulle efter sigende være håndværkere fra det tyske Rhinland, der sidst i 1600Santa Lucia, Lucia optog og Lucia sangen tallet ,tog skikken med til Skandinavien.
På det tidspunkt var 13. december årets korteste dag, det ændrede sig i 1753 med indførelsen af den Gregorianske kalender, hvor man fjernede 11 dage, derefter blev den 21. den korteste.

Der er mange svenske myter om natten til den 13. december. Det var en lang mørk nat, og det var en nat, hvor nogle folk var bange for trolde jætter, varulve m.m. Men i det katolske Sverige blev den 13.december også starten på julefasten.
Det fortælles, at her fik man den fine hvide Lucia til at bringe festlige retter ind til herskaberne på de store herregårde og godser, for der skulle spises godt inden fasten, og da Lucia ikke kunne bære både maden og lys, fik man lavet en krone med lys i, der kunne lyse op, når hun gik i de lange gange.

Første gang man nævner Luciaoptog i Sverige på skrift, var i 1764, hvor Lucia var en dreng, også det første billede af en Lucia i Sverige fra 1864 viser, at Lucia var en dreng.

I begyndelsen af 1900 tallet var den kendte svenske sangskriver Gunnar Wennerberg (han skrev Gluntarne) i Italien, hvor han hørte en skøn sang, der handler om en smuk fiskeri havn ved Neapel. I 1920 satte han ny tekst til og Lucia sangen, som vi kender den blev sunget for første gang i Sverige.

De moderne Lucia skikke startede i 1927 i Stockholm og men nu var Lucia blevet en pige.

I Danmark så man de første Lucia brude i begyndelsen af 1950erne. Luciatraditionerne er som mange andre traditioner en blanding af helt forskellige hedenske skikke samt fra den katolske og protestantiske religion.

Lucia-sangen, der synges i Danmark

Nu bæres lyset frem
stolt på din krone
rundt om i hus og hjem
sangen skal tone
nu på Lucia-dag
hilser vort vennelag
Santa Lucia, Santa Lucia

Her ved vor ønskefest
sangen skal klinge
gaver til hver en gæst
glad vil du bringe
skænk os af lykkens væld
lige til livets kvæld
Santa Lucia, Santa Lucia

Hør og udskriv Luciasangen her

Santa Lucia sangen, oversat fra svensk

Midt i den mørke nat
Lysene brænder.
Du bære lyset frem
I dine hænder.
Kom i det hvide skrud.
Mildt du os maner.
Skænk os du julens bud.
Glæden vi aner.
Budskab du bringer med
Budskab om julefred.
Santa Lucia, Santa Lucia.

Trolddom og mørkets magt
Dit lys betvinger,
Kærternesstærke vagt
Fred til os bringer.
Ved lysets klare skær
Vej vi skal finde,
Du er os alle kær,
Skønne præstinde.
Budskab du bringer med,
Budskab om julefred,
Santa Lucia, Santa Lucia.


Back To Top